Fair Trade, oftewel eerlijke handel: de 10 principes

Stichting Sawahasa voorziet producenten van werk en stelt hen in staat om hun creativiteit in de verschillende vormen van kunst en ontwerpen te uiten. Wij gaan voorbij Fair Trade-normen en criteria. Zoals onze agent in Thailand ons aan het begin van 2016 heeft bedankt en geprezen: “Het bedrijfsleven gaat niet alleen over het kopen en verkopen van producten maar gaat over de betrokkenheid van de mensen en het samenkomen met een gemeenschappelijk doel voor de verbetering van het levensonderhoud van gezinnen en de verbetering van de maatschappij.” Dit is precies wat wij doen doormiddel van Fair Trade.

Stichting Sawahasa is al een tijd lid van de World Fair Trade Organization (WFTO) en is sinds eind 2017 Guaranteed Member. De WFTO schrijft 10 principes voor die Fair Trade Organisaties van dag-tot-dag moeten volgen. De WFTO voert het toezicht om ervoor te zorgen dat deze principes worden nageleefd. Deze principes zijn niet mis en strenger dan voorgaande jaren in verband met een nieuw systeem waarmee zij zijn gaan werken, namelijk het Guarantee System. Stichting Sawahasa gaat strenger toezien op de eisen en werkt volgens de volgende 10 Fair Trade principes:

Principe 1: Het creëren van kansen en mogelijkheden voor economisch achtergestelde producenten
Armoedevermindering door handel vormt nog steeds een belangrijk onderdeel van onze doelstellingen. Stichting Sawahasa ondersteunt vooral achtergestelde kleine producenten en kleinschalige familiebedrijven. Het is de bedoeling om hen in staat te stellen om van een onzeker inkomen en een minder bevoorrechte positie naar een economisch zelfredzame onderneming toe te werken.

Principe 2: Transparantie en verantwoording
Wij zijn zo transparant mogelijk in de gehele keten en wij werken aan gepaste en participatieve manieren om onze vrijwilligers, medewerkers, en producenten te betrekken bij de besluitvorming.

Principe 3: Eerlijke handelspraktijken
Er is aandacht voor het sociale, economische en milieuvriendelijke welzijn van de producenten. Orders worden vooraf betaald en er wordt altijd gestreefd naar een langdurige handelsrelatie.

Principe 4: Betaling van een eerlijke prijs
Het betalen van een prijs die wederzijds is overeengekomen en waarbij rekening wordt gehouden met gelijke beloningen voor mannen en vrouwen.

Principe 5: Geen kinderarbeid en dwangarbeid
Er mag geen sprake zijn van gedwongen arbeid. Indien kinderen betrokken zijn bij het vervaardigen van een fair trade product (bijvoorbeeld bij het leren van een beroep) wordt dit altijd gemonitord en zal het nooit nadelig effect hebben op het welzijn, veiligheid en de educatie van het kind.

Principe 6: Inzet voor non-discriminatie, gendergelijkheid, en de vrijheid van vereniging
Werknemers mogen niet gediscrimineerd worden en gelijke kansen en rechten voor vrouwen worden actief gepromoot. Ook vakbonden worden zo veel mogelijk gestimuleerd.

Principe 7: Zorgen voor goede arbeidsomstandigheden
Wij zijn ons bewust van veilige en gezonde werkomstandigheden voor de productie en zetten ons continue in voor meer bewustwording op deze gebieden.

Principe 8: Het verstrekken van capaciteitsopbouw
Wij adviseren de producenten waar nodig bij het versterken van hun marktpositie, zodat zij zich beter staande kunnen houden in de wereldmarkt.

Principe 9: Bevorderen van Fair Trade
Wij promoten de doelstellingen van eerlijke handel en de behoefte naar rechtvaardigheid in de wereldhandel.

Principe 10: Respect voor het milieu
Er wordt waar mogelijk gekozen voor duurzame grondstoffen, lokaal en recyclebaar verpakkingsmateriaal en de effecten op het milieu worden zo veel mogelijk geminimaliseerd. Daarnaast zorgen wij ervoor dat onze afvalstroom zoveel mogelijk wordt gerecycled. Onze producenten zijn op de hoogte van dit beleid en zijn zelf heel creatief met recyclen. Wij kopen en verkopen alleen voedsel dat biologisch en/of Fairtrade gecertificeerd is ten einde een positieve impact te hebben op mens en het milieu.


Wilt u meer weten over ons Fair Trade beleid, neem gerust contact met ons op. U kunt ook altijd een kijkje nemen op de website van de World Fair Trade Organization: www.wfto.com