Wat is Stichting Sawahasa?

 

Het huidige bestuur van Stichting Sawahasa bestaat uit drie personen, Sjef, Anbertie en Kasper. Momenteel zijn er twee parttime medewerkers binnen de stichting werkzaam. Een belangrijke taak van deze medewerkers is het mede leiding geven aan onze acht vrijwillig(st)ers en het aansturen van eventuele aanwezige stagiaires. 

Onze stichting heeft onder andere het doel om te werken met vrijwilligers die een of meerdere dagen ons team willen komen versterken. De vrijwilligers helpen ons met dagelijkse taken en hebben allemaal hun eigen achtergrond onder andere gepensioneerden, mensen die een zinvolle tijdsbesteding zoeken, en wij werken samen met instanties die tijdelijke plaatsing zoeken voor hun cliënten zoals RIBW en het GGZ. Sinds 2013 zijn we een erkend leerbedrijf en krijgen we jaarlijks diverse studenten op stage die we laten kennis maken met onze stichting in de breedste zin van het woord.

Hoe het allemaal begon..

In 1999 zijn Sjef en Herman Leyten begonnen met het kleinschalig inzamelen van kleding welke bestemd was voor Kenia, Afrika. Om het geheel kostendekkend te maken was het noodzakelijk dat de mensen in Kenia hier een tegenprestatie tegenover zouden zetten. Aangezien er op dat moment in Kenia geen financiële middelen waren, werd er besloten om te gaan werken middels ruilhandel. Een vrouwengroep die de kledingdistributie leidden maakte in ruil voor de kleding en transportkosten traditionele sieraden. Op deze manier werd een ruilhandel opgezet tussen een Nederlands bedrijfje en een Keniaanse vrouwenorganisatie.    

In het jaar 2000 werd besloten om een stichting op te richten en om het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels aan te vragen. Het waren de sieradenmaaksters die enige tijd later voorstelden om de nieuw op te richten stichting Sawa Hasa te noemen. Sawa Hasa komt voort uit het Swahili en betekend Just Perfect. “Precies goed voor iedereen”. Dat is onze ambitie. Nu vele jaren verder is de Afrikaanse vrouwengroep al enige tijd op eigen kracht verder gegaan en heeft Stichting Sawahasa nieuwe Fair Trade samenwerkingen opgezet in Thailand, India, Palestina en Peru. Nu in 2016 zijn wij erg tevreden met wat wij de afgelopen jaren hebben bereikt.

De Sawahasa fruitboom

Wij hanteren de metafoor van een fruitboom. Onze mondiale fair trade keten is als een fruitboom. De essentie (de basis) wordt gevormd door de wortels van de boom. De producenten en hun gemeenschappen staan symbool voor deze wortels. Zolang wij onze boom als één samenhangende keten zien, waarin alle onderdelen nauw moeten samenwerken, zullen wij goed voor onze wortels zorgen. En gezonde wortels leveren prachtige vruchten op! Vandaar dat Stichting Sawahasa zulke eerlijke en mooie producten levert van gezonde producenten:) Dit is niet vanzelfsprekend als je kijkt naar de gebruikelijke handel met de bijbehorende distributie ketens. Daar staan de producenten vaak niet centraal en zijn zij onzichtbaar voor de importeurs en groothandels vanwege alle tussenpersonen. Zolang er geen directe samenwerking is met de producenten is het niet vanzelfsprekend dat de wortels (producenten) gezond blijven.