Onze missie

Wij stimuleren economische ontwikkeling in minder bevoorrechte regio’s in de wereld door middel van eerlijke handel in traditioneel handwerk. Het doel hiervan is om achtergestelde producenten en hun gemeenschappen een mogelijkheid te bieden een gepast levensonderhoud op te bouwen ten einde de kloof tussen arm en rijk te verkleinen.

Stichting Sawahasa doet dat doormiddel van volgende punten:

NAUW SAMENWERKEN met de producenten in minder bevoorrechte regio’s in de wereld. Solidariteit en sociaal gerichte samenwerking met producenten uit ontwikkelingsgebieden spelen hierbij een belangrijke rol. Er is een groot verschil tussen dienen en helpen. Helpen is bedacht vanuit de helper met het idee: dit is goed voor de ander. Wij doen het anders. Dienen is werkelijk luisteren naar de ander, vragen naar wat de producenten en hun gemeenschappen nodig hebben en wat zij een gepast levensonderhoud vinden. Op deze manier stemmen wij op elkaar af.

MET ZORG VOOR ANDEREN zetten wij ons in voor minder bevoorrechte producenten en tegelijkertijd bieden wij een bijzondere werkplek in onze showroom en magazijn voor vrijwilligers die uitbehandeld zijn via de GGZ en RIBW.

ONDERSTEUNEN van de producenten met het opzetten van de productie en handel, en streven naar economische zelfstandigheid.

STIMULEREN van het behoud van traditionele handwerken en producten. Deze culturele waardes en unieke producten zijn langzaam aan het verdwijnen met de komst van grote bedrijven, machines, snelle en strakke ontwerpen gemaakt met vaak onderbetaalde arbeid.

VOORFINANCIEREN van de producenten in ontwikkelingslanden.

ALTERNATIEF VOOR DE GEBRUIKELIJKE HANDEL en daarbij maken wij mensen bewust van de essentie en urgentie van Fair Trade, oftewel eerlijke handel. Het is het recht van mensen om een eerlijk inkomen te ontvangen en rechtvaardig behandeld te worden in een gezonde werkomgeving. Daarnaast is het ook het recht van de consumenten om te weten waar de producten vandaan komen, en hoe en door wie het geproduceerd is.   

LEVEREN van service en kwaliteit aan onze loyale klanten is voor ons vanzelfsprekend.